TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
 


 
Ödünç Verme Hizmetleri
 

 

MERKEZ KÜTÜPHANEMİZ 7/24 AÇIK OLUP 

EĞİTİM - ÖĞRETİM DÖNEMİ BOYUNCA ÖDÜNÇ VERME BİRİMİMİZ

HAFTA İÇİ : 08.00 - 19.00

HAFTA SONU : 10.00 - 18.00 SAATLERİ ARASINDA HİZMET VERMEKTEDİR.

 

EĞİTİM- ÖĞRETİME ARA VERİLEN YAZ TATİLİ DÖNEMİNDE İSE KÜTÜPHANEMİZ MESAİ SAATLERİ (08.00 - 17.00) ARASINDA HİZMET VERMEKTEDİR.

 

 

 

 • Üye kullanıcı, ödünç almak istediği kaynaklarla birlikte ödünç verme bankosuna gelir.
 • Kullanıcı,  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kimlik Belgesini göstermek zorundadır.
 • Bir başka kişinin adına ya da kimliği ile ödünç kitap alınamaz.
 • Kütüphane otomasyon sistemindeki kayıtları kontrol edilerek, ilgili kurallar çerçevesinde kitaplar ödünç verilir.
 • Kullanıcı, üzerinde bulunan kitapları "Kütüphane Hesabımdan" oturum açarak takip edebilir.

 

ÖDÜNÇ VERME KURALLARI

Üniversitemiz Merkezi Kütüphanesinden materyal ödünç alabilmek için üyelik formunun doldurulması zorunludur 
   
   1-Akademik personel 1 defada 10 kitap (30 gün süre) kitapları ödünç alabilirler. 
   2- Ön lisan ve lisans öğrencileri ise 5 kitap (30 gün süre) ödünç alabilirler. Uzatma yapamaz.
   3- İdari Personel 7 kitap (30 gün süre) ödünç alabilirler. Uzatma yapamaz. 
   4- Yüksek Lisans öğrencileri ise 10 kitap (30 gün süre) ödünç alabilirler. 
   5- Ödünç alınan materyalin başka isteklisi yok ise kitaplar için, ek uzatma süresi uygulanır. 
   6- Gerektiğinde kütüphane, ödünç alınan materyali süresi dolmadan geri isteyebilir. 
   7- Ödünç alınan materyal en geç ödünç verme süresi sonunda Kütüphaneye iade edilmeli veya süresi uzatılmalıdır. 
   8- Ödünç aldığı kitap ve diğer materyali en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen veya süresini uzatmayan okuyucudan,    başkaca hiç bir işleme gerek duyulmaksızın süre sonunu izleyen günden itibaren, geçen her gün için para cezası uygulanır. 
   9- Gecikme cezası uygulanmasına başlanmış okuyucu, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve gecikme cezasının tamamını ödemediği sürece, ödünç verme hizmetlerinden yararlanamaz. 
   10-Ansiklopediler, sözlükler, kataloglar, süreli yayınlar, basılı olmayan tezler (lisans üstü), nadir basma ve yazma eserler, reserve (ayırtılmış) kitaplar, İstatistikler... v.b. türde olan yayınlar ödünç verilmezler. 
   11- Ödünç verilmeyen materyaller kütüphane içinde kullanılabilir. 
   12- Üniversite dışı kullanıcıların kütüphaneden ödünç materyal alabilmeleri için Rektörlük makamına bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

 

İADE ETME

 

 • İade edilecek kaynakların işlemleri Ödünç Verme bankosunda yapılır.
 • Kaynaklar bir başkası tarafından iade edilebilir.
 • Geç iade edilen kitaplardan, gecikme ücreti alınarak makbuz kesilir. Gecikme ücreti her bir kitap için günlük 25 Kr 'dir.

 

UZATMA

 

 • Akademik Personel ,Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin ödünç aldığı kitaplar bir başka kullanıcı tarafından ayırtılmamışsa 1 kez uzatma yapabilirler.
 • Uzatma işlemlerini kendileri "Kütüphane Hesabımdan" oturum açarak yapabilecekleri gibi, kütüphaneye gelerek ya da telefon ederek de yapılabilir.
 • Ödünç alınan kitaplar gecikmiş ise uzatma işlemi ancak ilgili kitaplar kütüphaneye getirilerek yaptırılabilir.
 • Kullanıcılar yeni iade tarihi konusunda bilgilendirilir.

Bir başka kullanıcı ilgili kitabı ayırtmışsa, uzatma işlemi yapılamaz.

 

AYIRTMA

 

 • İstenen kitap bir başka kullanıcı üzerindeyse, isteyen kullanıcı için kütüphane otomasyon sistemi üzerinden ayırtma yapılır.
 • İlgili kitap kütüphaneye geldiğinde kitabı isteyen kullanıcı bilgilendirilir.
 • İlgili kitap 3 gün rafa çıkarılmayarak, banko da bekletilir.
 • 3 gün içerisinde alınmayan kitapların kütüphane otomasyon sistemindeki kayıtları düzeltilir ve rafa yerleştirilir.

 

İLİŞİK KESME

 

GOP Ünv. mensubu öğrenciler mezun olurken veya herhengi bir nedenle üniversite ile ilişkilerinin kesilmesi durumunda aldıkları kaynakları iade ederek "ilişiği yoktur" belgesi almak zorundadır.

 • Emekli olan veya istifa eden akademik ve idari personel de kütüphanemiz ile ilişiklerini kesmek zorundadır.

 

KİTABIN GECİKTİRİLMESİ VEYA KAYBEDİLMESİ

 

 • Kütüphane, herhangi bir materyali ödünç alan ve zamanında iade etmeyen kullanıcıları e-posta ile uyarır. Ancak, çeşitli nedenlerle (sistem hatası, iletişim bilgilerinin güncel olmayışı vb.) hatırlatma ya da uyarma mesajları ulaşmadığı durumlarda, geciken kaynaklardan, kullanıcı sorumludur.
 • Her kitap için o tarihte geçerli olan günlük gecikme ücreti alınır.

 

NOTLAR

 

Kullanıcılara ödünç verme işlemleri ile ilgili olarak;

Uyarı Notu : Ödünç aldığı yayının iade tarihine 2 gün kala kullanılara e-posta yolu ile uyarı notu gönderilir.

Gecikme Notu: Ödünç alınan yayının iade tarihinden 1 gün sonra e-posta yolu ile gecikme notu gönderilir.

Ayırma Notu: Kullanıcıların ayırtmış olduğu yayın kütüphaneye geldiğinde veya herhangi bir nedenle ayırma iptal edildiğinde e-posta yolu ile ayırtma notu gönderilir.

Geri Çağırma Notu: Kütüphane gerekli gördüğü durumlarda ödünç alınan yayının iade tarihi beklenmeksizin ilgili yayını geri çağırmak için not gönderilir.

 

ÖNEMLİ NOTLAR

 

Kullanılar e-posta adreslerinde değişiklik olduğunda kütüphanelerin ödünç verme bankolarına bildirmek zorundadır.

     Gecikme notlarının ilgili kullanıcının eline ulaşmaması veya geç ulaşması durumlarında ceza indirimi söz konusu değildir.

 

Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri ödünç verilemez.

 

      a) Başvuru kaynakları ( Abstract, Index, Sözlük, Ansiklopedi, ve benzeri),
      b) Basılmamış lisansüstü tezleri,
      c) Süreli yayınlar,
      d) Yazma ve nadir basma eserler,,
      e) Atlas, harita, slaytlar ve ayrıltılmış (reserve) kitaplar,  
      f) Müzik notaları, 
      g) Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller, tablolar ve benzeri, 
      h) Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca görülen materyaller,

      

Kullanıcılar ödünç verilemeyecek materyallerinden sadece kütüphanede ve gerektiğinde bir kütüphane görevlisinin gözetiminde yararlanabilirler.
 

 

 
387028
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.