TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
 


 
Ödünç Verme Hizmetleri
 

 

DEĞERLİ OKUYUCULARIMIZ,

 

KÜTÜPHANEMİZİN ÖDÜNÇ/İADE BİRİMİ HAFTA İÇİ 08.00- 17.00, HAFTA SONU 10.00-18.00 SAATLERİ ARASINDA HİZMET VERECEKTİR.

 

ÇALIŞMA SALONLARIMIZ HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SAAT 23.45'E KADAR AÇIKTIR.

 

SINAV TARİHLERİNİN BİR HAFTA ÖNCESİNDEN İTİBAREN SINAVLAR BİTENE KADAR ÇALIŞMA SALONLARIMIZ 24 SAAT AÇIK KALACAKTIR.

 

 

 

 • Üye kullanıcı, ödünç almak istediği kaynaklarla birlikte ödünç verme bankosuna gelir.
 • Kullanıcı,  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kimlik Belgesini göstermek zorundadır.
 • Bir başka kişinin adına ya da kimliği ile ödünç kitap alınamaz.
 • Kütüphane otomasyon sistemindeki kayıtları kontrol edilerek, ilgili kurallar çerçevesinde kitaplar ödünç verilir.
 • Kullanıcı, üzerinde bulunan kitapları "Kütüphane Hesabımdan" oturum açarak takip edebilir.

 

ÖDÜNÇ VERME KURALLARI

 

İADE ETME

 • İade edilecek kaynakların işlemleri Ödünç Verme bankosunda yapılır.
 • Kaynaklar bir başkası tarafından iade edilebilir.
 • Geç iade edilen kitaplardan, gecikme ücreti alınarak makbuz kesilir. Gecikme ücreti her bir kitap için günlük 25 Kr 'dir.

UZATMA

 • Akademik Personel ,Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin ödünç aldığı kitaplar bir başka kullanıcı tarafından ayırtılmamışsa 1 kez uzatma yapabilirler.
 • Uzatma işlemlerini kendileri "Kütüphane Hesabımdan" oturum açarak yapabilecekleri gibi, kütüphaneye gelerek ya da telefon ederek de yapılabilir.
 • Ödünç alınan kitaplar gecikmiş ise uzatma işlemi ancak ilgili kitaplar kütüphaneye getirilerek yaptırılabilir.
 • Kullanıcılar yeni iade tarihi konusunda bilgilendirilir.

Bir başka kullanıcı ilgili kitabı ayırtmışsa, uzatma işlemi yapılamaz.

AYIRTMA

 • İstenen kitap bir başka kullanıcı üzerindeyse, isteyen kullanıcı için kütüphane otomasyon sistemi üzerinden ayırtma yapılır.
 • İlgili kitap kütüphaneye geldiğinde kitabı isteyen kullanıcı bilgilendirilir.
 • İlgili kitap 3 gün rafa çıkarılmayarak, banko da bekletilir.
 • 3 gün içerisinde alınmayan kitapların kütüphane otomasyon sistemindeki kayıtları düzeltilir ve rafa yerleştirilir.

İLİŞİK KESME

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi mensubu öğrenciler mezun olurken veya herhengi bir nedenle üniversite ile ilişkilerinin kesilmesi durumunda aldıkları kaynakları iade ederek "ilişiği yoktur" belgesi almak zorundadır.

 • Emekli olan veya istifa eden akademik ve idari personel de kütüphanemiz ile ilişiklerini kesmek zorundadır.

KİTABIN GECİKTİRİLMESİ VEYA KAYBEDİLMESİ

 • Kütüphane, herhangi bir materyali ödünç alan ve zamanında iade etmeyen kullanıcıları e-posta ile uyarır. Ancak, çeşitli nedenlerle (sistem hatası, iletişim bilgilerinin güncel olmayışı vb.) hatırlatma ya da uyarma mesajları ulaşmadığı durumlarda, geciken kaynaklardan, kullanıcı sorumludur.
 • Her kitap için o tarihte geçerli olan günlük gecikme ücreti alınır.

NOTLAR

Kullanıcılara ödünç verme işlemleri ile ilgili olarak;

Uyarı Notu : Ödünç aldığı yayının iade tarihine 2 gün kala kullanılara e-posta yolu ile uyarı notu gönderilir.

Gecikme Notu: Ödünç alınan yayının iade tarihinden 1 gün sonra e-posta yolu ile gecikme notu gönderilir.

Ayırma Notu: Kullanıcıların ayırtmış olduğu yayın kütüphaneye geldiğinde veya herhangi bir nedenle ayırma iptal edildiğinde e-posta yolu ile ayırtma notu gönderilir.

Geri Çağırma Notu: Kütüphane gerekli gördüğü durumlarda ödünç alınan yayının iade tarihi beklenmeksizin ilgili yayını geri çağırmak için not gönderilir.

ÖNEMLİ NOTLAR

Kullanılar e-posta adreslerinde değişiklik olduğunda kütüphanelerin ödünç verme bankolarına bildirmek zorundadır.

 Gecikme notlarının ilgili kullanıcının eline ulaşmaması veya geç ulaşması durumlarında ceza indirimi söz konusu değildir.

Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri ödünç verilemez.

a- Referans kaynakları ( Abstract, Index, Sözlük, Ansiklopedi, vb.), 

b- Basılı olmayan lisansüstü ve doktora tezleri,

d- Yazma ve basma nadir eserler,

e- Atlas, harita, slaytlar vb.

f- Rezerv materyaller,

g- Müzik notaları,

h- Kolleksiyon parçaları, sanatsal materyaller, heykel,tablolar vb.

i- Görsel-İşitsel araçlar (Kaset, disket, CD-ROM, DVD-ROM vb.) formattaki materyaller,

j- Ödünç verilmesi Başkanlık tarafından uygun bulunmayan diğer materyaller.

Okuyucular ödünç verilemeyecek materyallerden sadece kütüphanede ve gerektiğinde bir kütüphane görevlisinin gözetiminde yararlanabilirler. Ödünç verilemeyecek materyallerden, Üniversitemiz öğrencilerinin eğitim-öğretiminde mutlaka kullanılması gereken ders materyalleri özelliğinde olanlar, ilgili öğretim elemanına aynı gün içinde iade edilmek şartı ile verilebilir.

Kullanıcılar ödünç verilemeyecek materyallerinden sadece kütüphanede ve gerektiğinde bir kütüphane görevlisinin gözetiminde yararlanabilirler.
 

 

 
687784
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.