TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
 


 
Ödünç Verme Birimi
 

ÖDÜNÇ VERME BİRİMİ

 Kütüphane koleksiyonundaki bilgi kaynaklarının ödünç verilmesine ilişkin esaslar bu yönerge hükümleri dahilinde Başkanlık tarafından belirlenir. Buna göre ödünç verme işleminde aşağıdaki hükümler uygulanır; 

a) Ödünç verilebilecek materyal sayısı, iade ve uzatma süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Okuyucu Kitap Süreli Yayın Gün Uzatma Sayısı
Akademik Personel 10 Adet 1 Adet 30  2
İdari Personel  7 Adet 1 Adet 30 2
Doktora Öğrencisi 10 Adet 1 Adet 30 2
Yüksek Lisans Öğrencisi 10 Adet 1 Adet 30 2
Lisans / Ön Lisans Öğrencisi 5 Adet 1 Adet 30 0

b) Bilgi kaynaklarının kullanma sürelerinin birinci uzatma işlemi otomatik olarak kütüphane web sayfasından iade süresi dolmadan en geç 5 (beş) gün önce, ikinci uzatma işlemi ihtiyaca göre iade süresi bitmeden kütüphane personeli ile irtibata geçilerek yapılabilir.

c) Diğer okuyucular tarafından ayırtılan materyaller için süre uzatma işlemi yapılmaz.

d) Okuyucular, ödünç aldıkları materyali ödünç verme süresinin sonunda iade etmeden ve gecikme cezasını ödemeden yeni materyal ödünç alamaz ve geciken materyal için süre uzatma işlemi yapamaz.

e) Kütüphane gerektiğinde, ödünç verilen materyali, ödünç süresi dolmadan okuyucudan geri isteyebilir.

f) Ödünç alınmış bir materyal diğer okuyucu tarafından ayırtılabilir. Ayrılan materyal 3 (üç) iş günü içinde alınmazsa ayırma işlemi iptal edilir.

g) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kütüphanelerinden okuyucuların ödünç materyal alabilmeleri için, personelin kurum kimlik kartına, öğrencilerin ise öğrenci kimlik kartına sahip olmaları gerekir. Başkasına ait kimlik kartı ile ödünç materyal alınamaz ve süre uzatma işlemi yapılamaz.

h) Okuyucular ödünç aldıkları materyalleri özenle kullanmak ve iade tarihinde teslim etmekle yükümlüdür. Kütüphane otomasyon sistemi, iade tarihleri için otomatik hatırlatma yapar ancak sorumluluk okuyucuya aittir. Bu yönergenin 18’inci maddesinde belirtilenler dışındaki materyalin ödünç verilmesine ilişkin esaslar, bu yönergenin hükümleri çerçevesinde kütüphane koleksiyonundaki değişime bağlı olarak Başkanlık tarafından periyodik olarak belirlenip duyurulabilir.

Gününde İade Edilmeyen Materyaller

Gününde iade edilmeyen materyaller için aşağıdaki hükümler uygulanır;

a) Ödünç aldığı materyali belirlenen süre sonunda iade etmeyen veya süre uzatma işlemi yaptırmayan okuyucuya, her gün için materyal başına gecikme cezası uygulanır.

b) Uygulanacak günlük gecikme ceza miktarı Başkanlığın önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

c) Kendisine gecikme cezası uygulanmış olan okuyucuya, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk eden gecikme cezasının tamamını ödemediği sürece materyal ödünç verilemez.

d) Gecikme cezası uygulanan gün sayısının 180 (yüz seksen) günü aşması halinde, kütüphane yöneticileri, gecikme cezasını uygulamaya devam etmekte veya o materyal hakkında kaybedilmiş gibi işlem yapmakta serbesttirler.

e) Yıl içinde uygulanan cezalar üniversite bütçesine gelir kaydedilir.

Yıpratılan ve Kaybedilen Materyaller

Okuyucuların kütüphane içinde kullandıkları veya ödünç verilen materyalin yıpratılması veya kaybedilmesi durumunda;

a- Okuyucu yıpratılan veya kaybedilen materyalin öncelikle piyasadan varsa aynı baskısı, yoksa yeni baskısını temin ederek iade etmekle yükümlüdür.

b- Yıpratılan ve kaybedilen materyalin aynısı bulunamıyorsa komisyon tarafından belirlenen benzer veya aynı değerde başka bir materyal okuyucu tarafından temin edilir.

 

ÖDÜNÇ VERME BİRİMİ İLETİŞİM

DAHİLİ : 1656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
687782
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.