TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
 


 
Ödünç Verme Birimi
 

ÖDÜNÇ VE İADE BİRİMİ

Ödünç Verme Esasları

  • Öğretim elemanlarına, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine bir defada en çok 10 ( on) materyal, idari personele 7 (yedi) ve öğrencilere en çok 5 (beş) materyal, 30 (otuz) gün süre ile ödünç verilebilir.
  • Ödünç alınan materyalin süresi, ön lisans ve lisans öğrencileri dışında aynı materyali isteyen başka bir okuyucu olmadığında aynı süreler ile en fazla 2 defa uzatılabilir.
  • Okuyucular ödünç aldıkları materyali ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni materyal ödünç alamazlar.
  • Aynı materyallere başka bir okuyucunın ya da üniversite yönetiminin acil ihtiyacı olması durumunda veya kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği durumlarda ödünç verme süresi dolmadan Başkanlık tarafından okuyuculardan materyaller geri istenebilir.
  • Başka bir okuyucuda bulunan materyal rezerve ettirilebilir. Materyalin kütüphaneye iadesinden itibaren rezerve edilen materyal, 2 iş gün süresince rezerve eden kişi için bekletilir 2 iş gün içinde alınmazsa rezerve işlemi iptal edilir.
  • İhtiyaç durumunda (dergilerde öncelik, istenen makalelerin fotokopisini vermeye yöneliktir) akademik personel, lisansüstü ve doktora öğrencileri en çok 2 (iki) adet; lisans öğrencileri ve idari personele en çok 1 (bir) adet süreli yayın ödünç alabilir.
  • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesindeki okuyucuların ödünç materyal alabilmeleri için, personel kurum kimlik kartına, öğrencilerin ise öğrenci kimlik kartına sahip olmaları gerekir

 

Belirlenen Süre Sonunda İade Edilmeyen Materyaller

Ödünç aldığı materyali belirlenen süre sonunda iade etmeyen veya süre uzatma talebinde bulunmayan okuyucuya, başka bir işleme gerek kalmaksızın süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her gün için para cezası uygulanır. Uygulanacak olan ceza miktarı Daire Başkanının önerisiyle, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Kendisine gecikme cezası uygulanmış olan okuyucuya, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk eden gecikme cezasının tamamını ödemediği sürece materyal ödünç verilemez

Yıpratılan – Kaybedilen Materyaller

Okuyucu yıpratılan ve kaybedilen materyalin aynısını öncelikle piyasadan temin ederek iade etmekle yükümlüdür.

Eğer yıpratılan veya kaybedilen materyal bulunamıyorsa Bağış, Değişim ve Devir Yolu ile Sağlanacak Kütüphane Kaynakları Seçim ve Değer Tespit Komisyonu tarafından belirlenen, benzer ve aynı değerde başka bir materyalin okuyucu tarafından satın alması sağlanır

 

ÖDÜNÇ VERME BİRİMİ İLETİŞİM

DAHİLİ : 1656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
529156
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.