TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
 


 
Okuyucu Hizmetleri
 

OKUYUCU HİZMETLERİ BİRİMİ

Okuyucuların kütüphane koleksiyonundan ve hizmetlerinden en verimli şekilde yararlanmaları için gerekli her türlü düzenleme ve çalışmaların yapılmasını sağlayan birimdir. 

a) Kütüphane hizmetleri, basılı ve elektronik kaynak kullanımı ile ilgili okuyuculara eğitim düzenlemek ve sürekli danışma hizmeti vermek,

b) Kütüphane koleksiyonunun okuyuculara ödünç verme/iade hizmetini yürütmek,

c) Kütüphaneler arası materyal ödünç verme/alma hizmetini yürütmek,

d) Ödünç verilen materyallerin iadesinin gecikmesini engellemek veya en aza indirmek için ilgili birimlerle (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı vb.) iş birliği yapmak ve çözümler geliştirmek,

e) Kütüphane koleksiyonundaki basılı yayınlardan, okuyucuların isteği doğrultusunda ve yayınların telif hakları göz önünde bulundurularak fotokopi, çıktı ve dijital veri hizmeti vermek,

f) Yıpranmış kütüphane materyallerini tespit etmek ve onarımı için Başkanlığı bilgilendirmek,

g) Okuyucu talepleri doğrultusunda istenen elektronik ve basılı kaynakları tespit ederek Başkanlığa sunmak,

h) Kütüphane bünyesindeki görsel-işitsel materyalleri hizmete sunmak,

i) Okuma salonları, ödünç verme, depo, kaynaklardan yararlandırma hizmetlerinin düzenli ve sürekli olarak yapılmasını organize etmek,

j) Engelli okuyuculara yönelik gerekli hizmetlerin araştırılmasından ve sağlanmasından sorumlu olmak,

k) Kütüphane materyalinin sayım işlemlerini takip ve organize etmek,

l) Kütüphane kullanımı ve okuyucu hizmetleri ile ilgili yıllık istatistik raporları hazırlayarak Başkanlığa sunmak,

m) İlgili müdürlüğe bağlı personelin iş eğitimi, görev dağılımı, izin planlaması ve çalışma alanındaki her türlü görev ve sorumluluklarının yapılıp yapılmadığını takip etmek,

n) Bu yönerge uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak.

 

OKUYUCU HİZMETLERİ BİRİMİ İLETİŞİM

DAHİLİ : 1666

 

 
687789
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.