Personel

OKUYUCU HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜ


Okuyucuların kütüphane koleksiyonundan ve hizmetlerinden en verimli şekilde yararlanmaları için gerekli her türlü düzenleme ve çalışmaların yapılmasını sağlayan birimdir. Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.


 • Kütüphane hizmetleri, basılı ve elektronik kaynak kullanımı ile ilgili okuyuculara eğitim düzenlemek ve sürekli danışma hizmeti vermek,
 • Kütüphane koleksiyonunun okuyuculara ödünç verme/iade hizmetini yürütmek,
 • Kütüphaneler arası materyal ödünç verme/alma hizmetini yürütmek,
 • Ödünç verilen materyallerin iadesinin gecikmesini engellemek veya en aza indirmek için ilgili birimlerle (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı vb.) iş birliği yapmak ve çözümler geliştirmek,
 • Kütüphane koleksiyonundaki basılı yayınlardan, okuyucuların isteği doğrultusunda ve yayınların telif hakları göz önünde bulundurularak fotokopi, çıktı ve dijital veri hizmeti vermek,
 • Yıpranmış kütüphane materyallerini tespit etmek ve onarımı için Başkanlığı bilgilendirmek,
 • Okuyucu talepleri doğrultusunda istenen elektronik ve basılı kaynakları tespit ederek Başkanlığa sunmak,
 • Kütüphane bünyesindeki görsel-işitsel materyalleri hizmete sunmak,
 • Okuma salonları, ödünç verme, depo, kaynaklardan yararlandırma hizmetlerinin düzenli ve sürekli olarak yapılmasını organize etmek,
 • Engelli okuyuculara yönelik gerekli hizmetlerin araştırılmasından ve sağlanmasından sorumlu olmak,
 • Kütüphane materyalinin sayım işlemlerini takip ve organize etmek,
 • Kütüphane kullanımı ve okuyucu hizmetleri ile ilgili yıllık istatistik raporları hazırlayarak Başkanlığa sunmak,
 • İlgili müdürlüğe bağlı personelin iş eğitimi, görev dağılımı, izin planlaması ve çalışma alanındaki her türlü görev ve sorumluluklarının yapılıp yapılmadığını takip etmek,
 • Tasarruf tedbiri koordinasyonu sağlamak, mevcut ekonomik, fiziki ve insan gücü kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak,
 • Bu yönerge uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Taşlıçiftlik Kampüsü, 60150, TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.