Şube Kütüphanelerimiz

  • ANA SAYFA
  • BİRİMLER
  • ŞUBE KÜTÜPHANELERİMİZ
Birim Kütüphaneleri, Üniversiteye bağlı fakülte, yüksek okul ve enstitüler bünyesinde ihtiyaç halinde açılmış kütüphanelerdir. Birim kütüphane sorumluları tarafından yürütülür.  Birim Kütüphane Sorumluları ve Görevleri; 
a) Birim kütüphane hizmetlerini merkez kütüphanesi ile işbirliği içinde yürütmek,  
b) Okuyucuların bilgi kaynaklarından en verimli şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla kurum içi ve gerekli şartlar sağlandığı taktirde kurum dışına hizmet vermek, 
c) Birim kütüphane sorumlusu kütüphanecilik alanında eğitime sahip değilse ilgili kütüphanenin teknik hizmetleri (kataloglama, sınıflama vb.) merkez kütüphanesi tarafından yürütülür. Birim kütüphane sorumlusu okuyucu hizmetleri görevini yürütür,  
d) Birim Kütüphanesine ihtiyaç duyulan her türlü kütüphane materyalini Başkanlığa bildirmek, 
e) Okuyucudan tahsil edilen ceza ücretlerini yönergede belirtildiği şekilde merkez kütüphanesinin ilgili birimine teslim etmek, 
f) Personel ve öğrencilerin ödünç kaynak ve borç durumunu sorgulamak ve ilişik kesme işlemlerini yapmak, 
g) İhtiyaç halinde gerekli kütüphane istatistiklerini Başkanlığa sunmak,
h) Bu yönerge uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Taşlıçiftlik Kampüsü, 60150, TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.