Personel

TEKNİK HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Üniversitede verilen eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyen bilgi kaynaklarının tespit edilmesinden okuyucuya sunulacak duruma getirilmesine kadar geçen işlemlerin yürütüldüğü birimdir. Teknik Hizmetler biriminde çalışan personel ve şube müdürü tercihen kütüphanecilik eğitimi almış kişilerden oluşur. Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

 • Üniversitenin, eğitim-öğretimini desteklemek ve araştırmalarda yardımcı olacak her türlü kütüphane materyalini tespit etmek ve Başkanlığa sunmak,
 • Kütüphaneye sağlanan tüm materyalleri en uygun sisteme göre kataloglamak, tasnif etmek ve okuyucuların hizmetine sunmak,
 • Üniversite bünyesinde yapılan akademik araştırma-geliştirme çalışmalarının (yüksek lisans, doktora tezleri, projeler vb.) basılı ve elektronik ortamda kataloglayıp arşivleyerek okuyucuların hizmetine sunmak,
 • Veri tabanlarından yararlanması konusunda okuyuculara eğitim ve rehberlik hizmeti vermek,
 • Kütüphaneye sağlanan süreli yayın koleksiyonunu belli bir düzen içerisinde kullanıma sunmak,
 • "Açık Erişim Politikası" çerçevesinde açık erişime dahil edilecek materyallerin tespiti, basılı kaynakların dijitalleştirilmesi ve uygun platformda online hizmete sunulmasını gerçekleştirmek,
 • Kütüphane web sayfasını düzenleyerek, online kütüphane hizmetlerinin okuyuculara ulaştırılmasını sağlamak,
 • Kütüphane otomasyon sisteminin takibini, verimli çalışmasını sağlamak ve kütüphane personeli ile okuyucuların eğitimini sağlayarak rehberlik hizmeti vermek,
 • İlgili müdürlüğe bağlı personelin iş eğitimi, görev dağılımı,izin planlaması ve çalışma alanındaki her türlü görev ve sorumluluklarının yapılıp yapılmadığını takip etmek,
 • Tasarruf tedbiri koordinasyonu sağlamak, mevcut ekonomik, fiziki ve insan gücü kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak,
 • Bu yönerge uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Taşlıçiftlik Kampüsü, 60150, TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.